SAL7387, Act: R°297.1 (526 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°297.1  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Want willem van leefd(ale) als procur(eur) baud(ewijn) henry/
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(en)/
tot allen den goeden beyde have ende erve thiery wile(n)/
renar sone wijlen reynar van viller soe wair/
die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden allen officie(re)n alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende den cleynen reynar van viller/
en(de) ande(r) dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft hij/
hem tegen de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge/
hadde willen oppone(re)n Aldair hij op hed(en) als ten/
v(er)streken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
bij resc(ri)pte jehan de dompmartin baillu van ha(n)nut gebleken heeft/
tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden/
niet en comp(ar)eert ten opstaen(e) smeyer ende der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydde(n) vanden voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n)/
ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus