SAL7387, Act: R°299.2 (533 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°299.2  
Act
Date: 1494-02-05

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Nae dien comen zijn bijden raide vand(er) stadt/
jan de becke(re) pelsmake(r) t(er) eend(er) ende arnt [vacat]/
met zijnd(er) huysvr(ouwe) woenen(de) in dwinhoff tot p(er)cke/
t(er) and(er) zijden aldair de voirs(creven) jan eyschte d(er) werdynne(n)/
desselfs arnts van huer voirma(n)s wegen vi rinsg(ulden)/
die de selve huer voirma(n) sculdich was bleven eenen/
geheete(n) jan paeps die de selve scult janne den becke(re)/
voirs(creven) aen hem bewesen hadde van seke(re)n huyshue(re)n/
die hij hem tacht(er) mocht wesen p(rese)nte(re)nde jan te/
thoenen(e) dat de selve jan paeps gecleert hadde in/
zijn dootbedde den p(ro)chiaen dat de selve voirman/
der huysvr(ouwe) des voirs(creven) arnts he(m) alsoe vele tachter/
bleven was ende oic met seke(re)n p(er)soene(n) die dat/
janne voirs(creven) hadden hoe(re)n clee(re)n in zijnen leven(en) hopen(de)/
alsoe te comen(e) totter betalingen der voirs(creven) vi r(ins)g(ulden)/
aend(en) voirs(creven) arnde en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) D(aer)van de/
voirs(creven) gehuyssche(n) sustineerd(en) de (contra)rie p(rese)nte(re)nde de huysvr(ouw)/
desselfs arnts hue(re)n eedt dat zij hem niet sculdich/
bleve(n) en was noch en wiste dat de selve huer/
man hem oic yet sculdich was bleve(n) ende nae/
dien de cleerniss(en) voirs(creven) bijd(er) wet aenhoirt/
es geweest soe vand(en) p(ro)chia(n)e van sinte qui(n)tens/
en(de) ande(r) p(er)sone(n) hebbe(n) hen de selve p(ar)tien gesubmitt(er)t/
in wersijden inde mi(n)lijcke uuytsprake der selv(er)/
vand(en) raide sonder riguer van rechte mits div(er)sen/
reden(en) d(aer)toe porren(de) bijden selve(n) raide en(de) hen v(er)clairt/
Es alsoe acht(er)volgen(de) dien uuytgesproken en(de) mi(n)lijck/
get(er)mineert dat de voirs(creven) arnt ind(en) name als voe(r)/
van zijnd(er) huysvr(ouwen) wege(n) geven sal eens twee r(ins)g(ulden)/
tot paesschen naistcomen(de) ende dair mede van des(er) vourd(er)/
ongehoud(en) en(de) belast blive(n) in (con)s(ili)o op(idi) febr(uarii) v[ta]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus