SAL7387, Act: R°300.2-V°300.1 (534 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°300.2-V°300.1  
Act
Date: 1494-02-06

Transcription

2019-04-27 by kristiaan magnus
Item merten(e) h(er)mans als borge van janne van kermpt/
aengaen(de) giel(ijs) snelincx wijlen vorste(r) van leeuwe es/
dach van thoene geordineert bijden raide vander stadt/
/ op van morgen over viii daigen om te doen blijcke(n)/
dat de selve giel(ijs) ontfangen heeft van uuyt hande(n)/
reyners van halle van wegen desselfs van kermpt/
drie rinsgulden(en) eens die de selve van halle den/
voirs(creven) van kermpt sculdich was want m(er)ten seecht/
dat die drie rinsgulden(en) de selve giel(ijs) sculdich es te/
corten(e) aende acht rinsg(ulden) d(aer) merten voe(r) gesproken/
heeft ende des voirs(creven) van kermpt borge voe(r) bleven/
es aend(en) selve(n) giel(ise) in (con)s(ili)[o] opidi febr(uarii) vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus