SAL7387, Act: R°308.4-V°308.1 (548 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°308.4-V°308.1  
Act
Date: 1494-02-13

Transcription

2019-05-05 by kristiaan magnus
Want s(er)vaes vanden putte als man ende mo(m)boir/
mariens platbroot zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt zijnde/
nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve pauwels wijlen vande(n)/
bossche soe wair die gelegen zijn bynnen des(er) stadt/
van loeven(en) oft bynne(n) der vrijheyt der selv(er) hem/
met janne zedele(re) vorste(r) alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende janne g(er)d(e) pete(re)n ende/
pauwele(n) [va(n)d(en) bossche] gebruede(re)n kindere(n) des voirs(creven) wijle(n) pauwels/
vand(en) bossche dach van rechte dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende scep(enen) van/
loeven(en) doen besceyden oft zij hen d(aer)tegen hadde/
wille(n) oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van/
/ hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft tvoir exploit bijd(en) voirs(creven) vorste(r)/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) gheleydde(n) niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijnen beleide scepen(en) br(ieven)/
ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno febr(uarii) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus