SAL7387, Act: R°31.5-V°31.1 (61 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°31.5-V°31.1  
Act

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Tusschen janne de fyke(re) als geleydt voir zeke(r) v(er)gichti(n)ge/
totten goeden arndts de vorste(re) die ontbod(en) hadde voe(r)/
den raide vander stadt janne lobbe en(de) lijsbetthen van/
lamsack zijn werdynne om van hen goetgedaen te hebben/
seke(r) goede beyde haeflijc en(de) erff(lijc) die hij als geleydt/
/ voirmaels hem hadde doen leve(re)n ende bescriven inde/
voermoelen d(aer)voe(r) deselve lijsbeth ende hue(r) moeder/
werdynne des voirs(creven) arnts de vorste(re)n v(er)antw(er)d(en) soud(en)/
hebben die niet te mi(n)de(re)n t(er) eenre ende deselve/
gehuyssche(n) t(er) ande(re) die d(aer)inne [mey(n)d(en)] ongehouden te zijne/
te voird(er) want deselve goede zoe zij meynden/
niet toe en behoirden den voirs(creven) arnde d(er) fykers/
beleyt opslaen mochte oic want fyker noit vand(er)/
wettich(eit) oft rechtverdich(eit) der scult van zijnd(er) v(er)gichti(n)g(en)/
en hadde doen blijcken noch oic van gewijsd(en) vo(n)niss(en)/
die d(aer)op tot zijne(n) vordeele hadde gehadt oick soe en/
hadden deselve gehuysschen noyt gheen scult bekint/
noch sculd(ich) geweest Es uuytgesproke(n) dat de/
wethoude(re)n dese sake en(de) p(ar)tien geset hebben inde/
banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) om d(aer)aff/
ald(aer) tegen malcande(re)n rechts te plegen in cons(ili)[o]/
opidi julii xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-06 by The Administrator