SAL7387, Act: R°334.1 (570 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°334.1  
Act
Date: 1494-02-19

Transcription

2019-05-05 by kristiaan magnus
Item tussche(n) mariss(en) van ned(er)hem vorste(r) van miskem/
eysschen(de) joh(ann)ese heyms absent zijnde in p(rese)ntien van ja(n)ne/
vand(er) hulst zijne(n) diene(r) ende p(ro)cur(eur) betalinge van seke(re)n/
costen bij e(n)nigen van ned(er)lynthe(r) die bynne(n) zijne(n) huyse/
en(de) vroenten gedaen uut laste vanden selve(n) joh(ann)ese/
heyms die hem soe hij seyde voe(r) de selve coste(n) hadde/
gesproken ald(aer) gevange(n) hebbe(n) geweest en(de) geseten gedragen(de)/
tsame(n) soe hij seyde mette(n) gevangen(en) gerekent te zijne xix(½)/
rinsgulden(en) t(er) goed(er) rekeni(n)gen D(aer)op de selve p(ro)cur(eur) des/
voirs(creven) joh(ann)es niet willen(de) antweerd(en) declineerde vanden/
gerichte seggen(de) dat de selve joh(ann)es zijn meest(er) was/
suppoest vand(er) univ(er)sit(eit) van loeven(en) ende hadde/
mariss(e) hem d(aer)aff te eysschen(e) dat hij dat mocht doen/
voe(r) zijne(n) richte(r) Dair tegen mariss(e) seyde want dit/
aenghinck den costen van zij(n)d(er) vroent(en) gespruyt uuyt/
beden m(ijns) gened(ichs) he(re)n oft gelijcken lasten dat hij niet sculd(ich)/
en wa(r)e d(aer)aff te gaen volgen voe(r) tgeestel(ijc) gerichte/
versueken(de) ende bege(re)nde zee(r) ernstel(ijc) des(er) stadt recht/
Es bijd(en) raide vand(er) stadt gelast den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
ende uuytgesproken dat hij zijne(n) meeste(r) adverte(re) dat/
hij sien dat hij metten selve(n) mariss(en) in des(er) ov(er)come/
en(de) d(aer)af zijne(n) moet crijge oft men sal den selven/
mariss(en) h(ier)inne over hem doen gescieden des(er) stadt/
recht soe dat behoirt niet wederstaen(de) zijnd(er) declinator(en)/
voirs(creven) in cons(ili)[o] opidi oliviers sub(stitu)[to] baets burg(imagis)[tr(is)] et/
plu(ri)bus aliis de cons(ili)[o] p(rese)ntibus febr(uarii) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus