SAL7387, Act: R°336.2 (576 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°336.2  
Act
Date: 1494-02-21

Transcription

2019-05-13 by kristiaan magnus
Op heden es bijd(en) raide vand(er) stadt comen beatrix docht(er)/
jans wijlen ack(er)mans die dede lesen tregist(er) en(de) prothocol/
d(er) scepen(en) van loeven(en) vand(en) jae(re) van lxxix octobr(is) xviii eend(er)/
buyten gued(inge) van (½) mudde corens erfpachts bij huer v(er)cregen/
op seke(r) goed(en) jans vand(er) bueken en(de) zijnd(er) kinde(re)n te/
hag(er)srode inde p(ro)chie van bierbeke geleg(en) vand(en) welk(en)/
den brief gegrosseert was en(de) gehacht bij woute(re)n ack(er)man/
die dien stont te geven(e) en(de) want dien hue(r) ontvreemt ende/
ongereert gemaict was bij die vand(en) g(er)den en(de) zij noch d(aer)af/
in possesien was als ongequeten ongelost en(de) onv(er)cocht soe/
zij dair af p(rese)nteerde te doen(e) hue(re)n behoirlijken eedt soe/
beg(er)de zij oetmoedel(ijc) refor(ma)tie van dien Op dwelc den/
raidt vand(er) stadt ripel(ijc) gelet hebben(de) en(de) hue(re)n eedt d(aer)op/
ged(aen) wesen(de) des zij alless(ins) volquam geconsenteert heeft/
inde selve reformatie en(de) den brieff alnoch h(ier) bliven(de) op ave(n)tue(r)/
oft den ontvreemd(en) noch vond(en) wordde desen ger(e)formeerd(en)/
dan te a(n)nichele(re)n huer nochtans met des(er) ger(e)formeerd(en) behulp/
ged(aen) te w(er)d(en) gelijck hue(r) metten ontvreemd(en) gebue(re)n soude/
moegen oft dien bijd(er) hant wae(r) in consilio opidi feb(ruarii) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus