SAL7387, Act: R°343.3-V°343.1 (587 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°343.3-V°343.1  
Act
Date: 1494-02-27

Transcription

2020-08-17 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) raes van graven en(de) claes en(de) janne/
zijn sonen joh(ann)e p(ri)us ema(ncipa)[to] hebben geloeft ind(ivisim) den/
voirs(creven) meeste(re)n gheerde ind(en) name als voe(r) voe(r) h(ere)n/
raese wijle(n) van baussele zijne(n) oom jouffr(ouwe) dorotheen/
wijle(n) vand(en) meersberge zijne(n) wive ende romboute/
van baussele brued(er) des voirs(creven) wijlen raes ende/
gerarts van baussele dat zij he(n) costeloes en(de) scadeloes/
houde(n) en(de) ontheffen sulle(n) tot eeuwige(n) daigen van/
dien vi(½) crone(n) erff(elijck) staen(de) t(er) quiti(n)gen den d(enier) xviii/
die de voirs(creven) raes van baussele en(de) zijn wijff/
voirtijts v(er)cochte(n) jacoppe(n) scolier d(aer) de voirs(creven) gerardt/
en(de) rombout van baussele borge(n) voe(r) wae(re)n soe dat/
de selve borgen hue(r) goede noch nacomelinge d(aer) voe(r)/
nu(m)mermeer gepraempt en zulle(n) werdde(n) Hebbe(n) voirt/
gekint dat de voirs(creven) wijle(n) gerardt van baussele hen/
ende hue(re)n mede erfgename(n) der voirs(creven) wijle(n) jouffr(ouwe)/
dorotheen van meersb(er)ge de welke zij allen hier inne/
geloeft hebben te verva(n)gen genoech gedaen heeft ende/
dat [romboute va(n) bauss(ele) oic genoech gesciet es van alsulk(er) gelueften als] de selve gerardt met scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
gedaen hadde voirtijts den erfgename(n) der voirs(creven) wijle(n)/
jouffr(ouwe) dorotheen en(de) romboute van baussele wesen(de)/
de selve scepen(en) br(ieven) vander daet julii xvi a(n)no lxvii/
/ den selve(n) gerarde van baussele ende zijne(n) nacomeli(n)g(en)/
d(aer)aff volcomel(ijc) quijtscelden(de) Promitt(entes) null(atenus) alloqui/
sed war(andizare) prout et primus cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-26 by kristiaan magnus