SAL7387, Act: R°345.3-V°345.1 (593 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°345.3-V°345.1  
Act
Date: 1494-03-01

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Een scheidinghe ende deylinghe geschiet en(de) gemaict zijnde/
tusschen will(elm)um cloest(er)mans ende heylwig(en) van tuldel/
zijnd(er) weerdynne ter eende(r) ende vrancke vand(er) hofstadt/
ende luytg(ar)den van tuldel zijnd(er) weerdynne ter ande(re)/
/ op zeke(r) lijftocht rinten nae bescreven die beyde den/
gesustre(re)n tot hue(re)r beyder liven et sup(er)stit(is) hebben opde/
stadt van loeven(en) ende dingeseten(en) der selver vercregen/
voirmaels tot hue(re)n liven als voe(r) bij he(re)n g(er)de van duer/
wijlen pastoir van coudekerck in zeelant namelijck/
vanden t(er)mijnen der zelver lijfpen(sien) inden br(ieve) van dien/
begrepen Te deylen/
Sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) will(el)mo ende zijn/
weerdynne vanden xiii r(ins)guld(en) tsjaers vander daet/
xiiii[c] xci xiii febr(uarii) vallen(de) half xiii in augusti/
ende half xiii febr(uarii) den t(er)mijn van xiii augusti/
Item vanden thien r(ins)g(ulden) lijfpen(sien) vander daet xiiii[c]/
xci m(ar)tii xv vallen(de) half xv m(ar)tii en(de) half xv/
septembr(is) den t(er)mijn van meerte Item vand(en) sesse/
r(ins)guld(en) lijfpen(sien) vander daet xiiii[c] xvii maii vallen(de) half/
xvii no(vem)br(is) ende half xvii maii den t(er)mijn van xvii/
maii hancq(uoque) et sat(is) renu(n)c(ians) prout cor(am) abs(oloens)/
zande martii p(rim)[a]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-26 by kristiaan magnus