SAL7387, Akte: R°35.2 (67 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°35.2  
Act
Datum: 1493-07-26

Transcriptie

2018-12-16 door kristiaan magnus
Tussche(n) ja(n)ne lesens een cedulle hebben(de) op joese(n)/
vrancx van v ass(ijsen) guld(en) en(de) iii pl(a)c(ken) van i hoegen(en) dat/
hij hadde in dympositie vande(n) beeste(n) febr(uarii) iii[a] a(n)no xci/
die hij van joesen beg(er)de uuytgereyct te hebben ende/
die joes niet en ontkynde sculdich te wesen t(er) eenre/
en(de) den selve(n) joese die insgelijcx een cedele exhibeerde/
van i hoegen(en) dat hij gehadt hadde ind(en) selve(n) jae(r) int/
verpachte(n) vanden maelgelde Dwelc hij meynde al en/
was jan lesens inde cedule niet geruert dat he(m) deselve/
jan navolvolgen(de) den verpachten sculdich was op te richte/
bij seke(re)n reden(en) d(aer)toe bij he(m) geallig(er)t t(er) ande(re) Es uuyt/
gesproken bijden raide vander stadt notabelijck v(er)gadert/
dat deselve joes gehouden sal zijn den voirs(creven) ja(n)ne/
zijn voirs(creven) hoogen van v ass(ijsen) gul(den) en(de) iii pl(a)c(ken) te voldoen(e)/
ende heeft joes van zijne(n) hoegen(en) vanden maelgelde/
ja(n)ne yet te eysschen(e) dat hij d(aer)aff sijn recht volgen/
mach ende doen blijcken van nairde(re)n besceyden he(m) in/
dien dienen(de) Act(um) in cons(ili)[o] op(idi) ambob(us) burg(imagist)[r(is)] et plu(r)ib(us)/
aliis de cons(ili)[o] p(rese)ntib(us) julii xxvi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus