SAL7387, Act: R°354.2 (608 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°354.2  
Act
Date: 1494-03-07

Transcription

2019-08-19 by kristiaan magnus
Item jacop wittema(n) heeft geloeft gesekert ende ten/
heyligen geswoe(re)n dat hij bynnen xv daigen naistc(omende)/
den moet crigen sal van lijsbetthe(n) heyms wed(uwe) henr(ix)/
wijlen van gulcke ende hue(r) (con)tente(re)n van al tgene/
des hij in huer gehouden es navolgen(de) der t(er)mi(n)ac(ien)/
vand(er) stadt d(aer)voe(r) hij een wijle tijts ind(er) hachten/
en(de) vroente(n) jans zedele(re) geseten heeft tot nochtoe/
en(de) d(aer)uuyt hij des(er) tijt due(re)nde op dese geluefte/
geslaect sal werdde(n) Met oic allen costen costen/
van vroente(n) ende ande(re)n die zij d(aer)o(m)me geleden/
heeft oft in gebreke van dien dat hij alsdan/
wed(er) ind(er) selv(er) hachten comen sal tot alsulken rechte/
als hij nu es ende verwachte(n) ende voldoen in/
gevalle van gebreke van des voirs(creven) steet all/
tgene des trecht alsd(an) over hem wijsen sall/
in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus