SAL7387, Act: R°363.3-V°364.1 (627 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°363.3-V°364.1  
Act
Date: 1494-03-13

Transcription

2019-08-23 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dat lod(ewijc) baets nu t(er) tijt borg(er)m(eeste)r der/
stadt van loeven(en) ende anthoenijs van wechele(re) als/
/
meest(er)s vanden armen huysarmen der p(ro)chien van sinte/
pet(er)s te loeven(en) in p(rese)ntia hebben geconst(itueert) gesedt volc(omen)/
macht p(ro)cu(r)atie ende aucto(r)iteit gegeve(n) pete(re)n vanden/
dijcke woenen(de) te m(er)blaes ende cornel(ise) vand(en) dijcke/
zijne(n) brued(er) woenen(de) sgreve(n) wesele bij antwerpen/
om inde(n) name ende van wegen der selv(er) arme(n)/
huysarmen inne te heffen optebue(re)n ende tontfanghen/
alle de gevallen(en) rinten hueri(n)gen ende die van nu/
voirtane vallen ende verschijne(n) sullen van alsulk(er)/
rinte(n) ende erfgoede(n) als meest(er) jan wijle(n) van turnhout/
doctoir inde(n) rechte als hij leefde den voirs(creven) huysarme(n)/
met zijne(n) testame(n)te en(de) ut(er)ste wille gemaict en(de) gelate(n)/
heeft de welke hij hadde ende heffen(de) was te brecht/
te turnhout ende d(aer) allo(m)me ende ofts noot sij d(aer) voe(r) te/
panden te daigen ende and(er)ssins met rechte texeque(re)n/
ende te vervolgen te bedingen te wynne(n) te verliesen/
componen(tes) quitan(tiam) dan(di) promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) beert cav(er)chon m(ar)tii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus