SAL7387, Act: R°364.1 (628 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°364.1  
Act
Date: 1494-03-13

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Want jan de raymake(re) pelsmake(r) als man ende mo(m)boir/
katlijne(n) van gaspeldore(n) sijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt zijnde/
nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve henricx wijle(n) vand(en)/
goedenhuys soe wair die gelege(n) zijn hem met open(en)/
brieve(n) van des(er) stadt gescreven aen alle officie(re)n alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den/
erfg(enamen) desselfs wijlen henricx te weten(e) henr(icke) zuetma(n)s/
janne alarts als mo(m)boir yde(n) vand(en) goedenhuys docht(er) wijle(n)/
jans den kinde(re)n willems wijlen vand(en) goedenhuys/
ende den kinde(re)n henr(ix) wijle(n) vanden velde dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en) oft zij hen tegen/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydinge hadd(en) wille(n)/
oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen/
den voirs(creven) geleydden altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij rappoirte boud(ewijns)/
bellens des(er) stadt geswoeren(en) bode behoirl(ijc) gebleken/
heeft tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne bijd(en) meye(r) van/
zichen(en) oft zijne(n) stadthoude(r) te moele(n)beke gewesen/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleydde(n)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)g(en) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno m(ar)tii/
xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus