SAL7387, Act: R°365.3-V°365.1 (631 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°365.3-V°365.1  
Act
Date: 1494-03-14

Transcription

2019-09-24 by kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijden raide vand(er) stadt tussche(n)/
ja(n)ne jasp(ar) borg(er)meest(er) van ha(n)nut inden name vand(er)/
selver stadt t(er) eenre ende b(er)tel(meeuse) freysens t(er) and(er) zijd(en) ae(n)gaen(de)/
seke(re)n rinten die de selve van ha(n)nut h(ier) voirmaels v(er)cocht/
hebben ende bekint om te lossen(e) tvolck van wapen(en)/
die vand(en) g(er)d(en) ende ande(r) uuthue(re)n bewinde d(aer) voe(r) oic/
de voirs(creven) b(er)tel(meeus) bevonden stont soe zij seyden loepen(de)/
de selve rinten xxxii rinsg(ulden) ts(ertogen) oft d(aer)omtrint d(aer) van/
de selve van ha(n)nut hoepte dat de voirs(creven) bertel(meeus) hoe/
wel hij van d(aer) vertogen was ende zijn goede hadde/
getransporteert in ande(re)n handen dat hij mede jairl(ijx)/
de selve lasten gelden soude ende hulpen niet wed(er)staen(de)/
zijne(n) vertrecke ende transpoirte van zijne(n) goeden voirs(creven)/
D(aer) tegen de voirs(creven) b(er)tel(meeus) sustineerde de (contra)rie te voirde(r)/
/ want hij t(er) plaetssen d(aer) hij gesete(n) es nu t(er)tijt te weten(e)/
te viller le popellier gelden(de) es in alle(n) lasten ald(aer) hier/
voirmaels bij he(m) gemaict ende dat hij alsoe te twee/
plaetss(en) niet gelast en soude werdden ende dat oic de/
goede die hij doent(er)tijt besat ond(er) ha(n)nut liggen(de) alsnu/
bij he(m) verthiert zijn Soe hoepte hij ende sustineerde/
vand(en) voirs(creven) lasten van ha(n)nut ongehoude(n) te zijne d(aer)/
hij voe(r) veroblig(er)t mocht staen ende oft zij d(aer) aff yet/
eyssche(n) wouden dat mochten sij doen opde besitters/
vand(en) selve(n) goeden mair zijne(n) p(er)soen wae(r) sculdich/
gem(er)ct den reden(en) voirs(creven) in dien ongehouden te zijne/
Es get(er)mineert ende voe(r) recht uuytgesproken op all/
int lange gelet zijnde dat de voirs(creven) bertel(meeus) voir/
zijne(n) p(er)soen ongehouden sal zijn vand(en) lasten van/
ha(n)nuyt d(aer) questie aff es ende gestaen mett(er) (con)t(ri)butie(n)/
vand(en) lasten vand(er) plaetss(en) d(aer) hij geseten es Behalve(n)/
den selve(n) van ha(n)nut van hue(re)n lasten voirs(creven) opde/
besitters vand(en) goeden die de selve b(er)tel(meeus) ald(aer) te/
houden ende te besitten plach hue(r) actie inde mede/
(con)t(ri)butie vand(en) lasten van ha(n)nut voirs(creven) in (con)s(ili)[o] op(idi)/
m(ar)tii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus