SAL7387, Act: R°397.2-V°397.1 (691 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°397.2-V°397.1  
Act
Date: 1494-04-12

Transcription

2019-09-11 by kristiaan magnus
Item pet(er) loenijs ende m(ar)griete lesens zijn huysvr(ouw)/
in p(rese)ntia hebbe(n) ind(ivisim) gehuert en(de) bekint gehuert/
te hebben(e) tegen he(re)n janne van maelroys p(ri)este(r)/
die tselve bekint alsoe v(er)huert te hebben een/
huys ende hoff metten wijng(ar)de en(de) ande(r) toebeh(oirten)/
geheete(n) de swertte lielie gelegen buyte(n) der borchporte(n)/
met oic eene(n) boeg(ar)de d(aer)tegen over de strate gelege(n)/
ende een hoffstadt naist der veste(n) vand(er) voirs(creven)/
/ poirte(n) ende ande(r) d(er) selv(er) toebehoirten alsoe verre/
die den selve(n) he(re)n janne ald(aer) toebehoiren(de) zijn Te/
houde(n) te hebben ende te gebruycken alle de voirs(creven)/
goede tsame(n) van ts(in)[t] jansmesse naistcomen(de) eenen/
t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n)/
om en(de) voe(r) te weten(e) dierste jaer d(aer)aff xxiii r(ins)g(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuck mu(n)te(n) nu cours hebben(de) ende/
van dan voirtane den voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde/
elcx jaers om en(de) voe(r) xxiiii rinsg(ulden) mu(n)ten voirs(creven) te/
betalen(e) den selve(n) he(re)n janne alle halve jae(re) deen/
hellicht d(aer)aff quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item es voirt vorweerde/
en(de) hebben de selve gehuyssche(n) toegeseecht en(de) geloeft/
vanden selve(n) s(in)[t] jansmesse naistcomen(de) voirtaene/
te betalen in mi(n)derniss(en) en(de) afslage van des voirs(creven)/
steet al alsulk(er) chijs(en) en(de) rinte(n) als de selve goede/
jairlijcx sculdich moegen zijn hue(re)n t(er)mijn [lanc] due(re)nde/
ende dat alsoe in tijts dat de selve h(er)jan noch/
zijn goed(en) d(aer)voe(r) niet gepraempt noch bescadicht/
en zulle(n) werdd(en) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende welke co(m)me(r)/
en(de) laste(n) de selve h(er)jan renu(n)c(ians) geloeft heeft te/
doen ende laten cortten aen des voirs(creven) steet Ende/
alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) cav(er)chon zande ap(ri)lis xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus