SAL7387, Act: R°405.2 (698 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°405.2  
Act
Date: 1494-04-15

Transcription

2019-09-15 by kristiaan magnus
It(em) arnt vand(en) velde sone gheerts vanden velde natuerlijcx/
in p(rese)ntia heeft gerenu(n)cieert en(de) afgegaen der questien die/
hij uutstaen(de) heeft inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en)/
tegen gheerde vand(en) velde voirs(creven) zijnen vad(er) aengaen(de)/
den opgaen(de) eycken bijd(en) voirs(creven) afgehouwe(n) en(de) d(aer) inne/
de voirs(creven) arnt meynde gericht te zijne op seke(r) gronden/
van erven gelegen te beckevoirt renu(n)cie(re)nde oic deselve/
arnt van alsulken thoene als hij in dien bij geleeght/
hadde d(aer)aff den dach op heden dienen(de) was kennen(de)/
hem in dien te des(er) instan(tien) behalven aengaen(de) den/
brieven inden selven processe geruert die de voirs(creven)/
gheert sijn vad(er) alh(ier) onder wet bracht mach hebben/
d(aer)aff deselve arnt de sone blijft op dbeloep van zijne(n)/
rechte in dien cor(am) beert kersmake(re) april(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus