SAL7387, Act: R°419.2 (719 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°419.2  
Act
Date: 1494-04-21

Transcription

2019-09-11 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) jan mijssone woenen(de) te beke heeft gelooft/
willem(me) cloest(er)mans derthien r(ins)guld(en) goet ende ghinge/
te weten(e) thien dobble leeuken(en) oft vierijsers voir elk(er)/
der zelver r(ins)guld(en) gerekent ende twee vette hamels/
te loeven(en) kermisse naistcomen(de) te betalen(e) ende te loeven(en)/
den selve(n) willem(me) te leve(re)n tamq(uam) ass(ecutu)m Ende hier mede/
ende mett(er) voldoeni(n)g(en) van dese(r) hebben de voirs(creven) wout(er)/
ter eende(r) ende will(el)mus ter ande(re) bekynt verleken en(de)/
ov(er)comen te zijne van allen voireysschen oft petitie(n) die(n)/
zij deen totten ande(r) tot desen daige toe van alle(n) voirhandeli(n)g(en)/
die zij hier voirmaels tsame(n) gehadt moegen hebbe(n) Scelden(de)/
d(aer)af hinc inde volcomel(ijc) quite promitten(tes) null(atetus) alloqui/
sed war(ans) prout cor(am) waerseghe(re) cav(er)chon ap(ri)lis xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus