SAL7387, Act: R°446.2-V°446.1 (760 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°446.2-V°446.1  
Act
Date: 1494-05-10

Transcription

2019-10-09 by kristiaan magnus
Want jan vernoeyen als man ende momboir marien/
noytens zijnd(er) huysvr(ouw) ende als p(ro)cur(eur) katlijne(n) noytens/
sust(er) d(er) voirs(creven) marien die nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e)/
comen ende geleyt es tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve marien wijlen sbried(er)s wed(uwe) jans wijlen noyte(n)s/
/ jans wijlen clabots ende henr(icke) noytens soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aende(n) meye(r) van halen oft zijne(n) stadthoude(r) te nuwercapelle(n)/
alle de selve goede behoirlijck heeft doen leveren Ende/
marie(n) sbried(er)s janne van thiene(n) ende den p(ro)cur(eur) henric(ke)/
noytens dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) oft zij hen d(aer) tegen/
hadden wille(n) oppone(re)n doen besceyden Ald(aer) zij op hede(n)/
als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
nyema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden co(m)p(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte giel(is) eveloege des(er) stadt/
bode de leveri(n)ge ende dachbesceydinge voirs(creven) gesciet te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydde(n) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaene/
smeyers ende der scepen(en) datme(n) den selven geleydde(n)/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno maii decima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus