SAL7387, Act: R°447.2 (762 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°447.2  
Act
Date: 1494-05-10

Transcription

2019-10-09 by kristiaan magnus
Want m(er)ten peet(er)mans doude die nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) comen ende geleydt es tot allen den goeden/
beyde have ende erve peet(er)s peet(er)mans soe wair die/
gelege(n) zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van gheeten oft zijnen stadthoude(r) te/
woem(er)shem alle de selve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende den selve(n) peete(ren) peet(er)mans dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(e) doen besceyde(n) oft hij hem d(aer) tegen hadde/
willen oppone(re)n Aldair hij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van zijne(n) wege(n)/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(e) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft/
bij rescripte godenoels van houthem meyers vander/
gheeten de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es in sca(m)pno/
maii decima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus