SAL7387, Act: R°461.1 (781 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°461.1  
Act
Date: 1494-05-23

Transcription

2019-11-25 by kristiaan magnus
It(em) ma(r)ie [vacat] woenen(de) te loeven(e) teghe(n) de/
vondelinghe(n) ov(er) heeft geloeft te betalen(e) lode/
wijke keye briede(r) inden nachtegale twee/
rinsguld(en) en(de) twee stuv(er)s deen helicht d(aer)aff bi(n)ne(n)/
xiiii nachten voe(r) sint jansmisse naistcomen(de) en(de)/
dand(er) hellicht bynne(n) xiiii nachten nae s(in)[t] jans(mis)s[e]/
naistcomen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met conditien oft zij/
den yersten t(er)mijn liet ov(er)gaen sond(er) betalen dat/
all gevallen sal zijn cor(am) baets burg(imagistr)[o] maii xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus