SAL7387, Akte: R°47.3-V°47.1 (86 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°47.3-V°47.1  
Act
Datum: 1493-08-05

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Nae dien heeft de voirs(creven) ph(ilip)s noch eysch gemaict opde/
opde voirs(creven) wed(uwe) van eenen p(er)de dwelc zij buyten zijne(n)/
consente en(de) weten(e) soe hij seyde vercocht hadde veertich/
gulden(en) dwelc zij voir xlvi oft meer niet g(er)ne gegeven/
en hadde bege(re)nde d(aer)aff restitutie als dat he(m) genoech/
soude moege(n) zijn D(aer)op de voirs(creven) weduwe seydt dat zij/
/ tselve p(er)t hem buyten lants wesende mits hue(re)n/
gebreken te hemw(er)t die groot wae(re)n d(aer) zij niet en/
hadde co(n)nen toe geraken nae recht behoirlijc v(er)cocht/
hadde gelijc men dat in gelijcken stucken van h(er)berghiers/
pleech te ha(n)te(re)n huer des gedragen(de) totten meye(r) en(de) dienae(re)n/
die d(aer) bij geweest hadden hopen(de) d(aer)van alsoe o(n)gehouden/
te zijne behalve(n) dat zij hem p(rese)nteerde te cortten de/
voirs(creven) veertich gulden(en) aende schult die hij huer sculdich/
was hopen(de) d(aer) mee te gestaene Es get(er)mineert en(de)/
uuytgesproken soe verre de voirs(creven) wed(uwe) doet blijck(en)/
dat p(er)t nae recht vercocht te zijne soe dat behoirt/
dat in dien gevalle vanden eyssche desselfs ph(ilip)s in/
dien ongehouden zal zijn gestaen(de) met hue(re)r p(rese)ntatien/
cor(am) eisdem
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus