SAL7387, Act: R°475.2-V°475.1 (790 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°475.2-V°475.1  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2019-10-30 by kristiaan magnus
Want machiel helmichi als procur(eur) vanden he(re)n ende/
meest(er)s vand(en) distributie(n) der capellaneij der kercken/
/ van sinte pet(er)s te loven(en) die nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) come(n) en(de) geleydt es tot alle(n) den goeden/
beyde have ende erve henricx van dailhem wille(m)s/
couwens henricx van ned(er)hem al(ia)s nussens hubrechts/
van ende ende willems van daelhem zoe wair die/
geleghen zijn hem met eene(n) open(en) brieve van des(er)/
stadt gescreve(n) aen allen officie(re)n alle deselve goede/
behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)sone(n) hue(r)/
weduwe kinde(re)n ende erfgenamen dach van rechte alh(ier)/
te co(m)pare(re)n in de banck voir meye(r) ende scepen(en) van lov(en)/
oft zij hen dair teghen hadden wille(n) oppone(re)n doe(n) besceid(en)/
Aldair zij niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyemant van/
hue(re)n weghen ende de voirs(creven) geleydde compare(re)nde trecht/
voirt versocht hebben soe hebben de scepen(en) van lov(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij/
[resc(ri)pte wille(m)s va(n) vlasselair smeyers van cumptich ende oick] bij rapporte jans dridoon des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit/
behoirlijck gesciet te zijne [bijd(en) meyers va(n) houthem] gewijst hebben voir een/
vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie der voirs(creven) geleyd(en) niet en com/
p(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
deselve geleydde vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde/
macht van hue(r) [zijnen] beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringhe(n)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
maii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus