SAL7387, Act: R°476.2-V°476.1 (791 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°476.2-V°476.1  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2020-10-31 by kristiaan magnus
Want jan van bolloe die nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(e) comen ende geleydt es tot allen den goeden/
beyde have ende erve henricx grouwel soe wair/
die gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt gescr(even)/
aend(en) meye(r) van campenhout oft zijne(n) stadthoude(r) te/
stertbeke alle de selve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) henr(icke) grouwel dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
doen besceyden oft hij hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(aer) hij op heden als ten v(er)streken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en es noch niema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven) ja(n)ne/
/ comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat/
hen behoirlijck gebleken heeft bij resc(ri)pte jans de/
vlemi(n)ck meyers tot stertbeke tvoirs(creven) exployt gesciet/
te zijne gewijst hebben vo(n)nislijck Wair de wed(er)/
p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleyden niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(en) smeyers ende d(er) scepen(en) datmen den selven/
geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijnen beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es Behalven dat de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth met hue(re)n beleyde p(ro)cede(re)n sal den/
selve(n) janne als onde(r) geleyde in scampno maii ult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus