SAL7387, Act: R°477.1 (793 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°477.1  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2019-10-28 by kristiaan magnus
Vand(en) eede die mathy de tilhou ghedeylt heeft reyne(re)n del/
bauwette als dat deselve del bauwette he(m) toe geseeght/
soude hebben vand(en) eedt te doen(e) navolgen(de) den vo(n)nesse/
van scepen(en) van loeven(e) tallen tijde als deselve mathy/
he(m) des versueken soude aengaen(de) twee rinsg(ulden) erff(rente)/
dair voe(r) he(m) deselve tilhou te pande geset hadde twee/
mudden corens erfpachts op conditie dat hij den eedt/
tallen tijde doen soude als mathy hem des versochte/
ende welken eedt als dat des niet en was reyne(r)/
del bauwette aengenomen hadde ende dair toe/
versocht ende aengesproken zijnde niet en is/
comen doen Es gewijst bij scepen(en) van loven(e) ter/
maniss(en) smeyers dat deselve del bauwette mits/
zijnd(er) absen(tien) ende non comp(ar)itie(n) vande(n) selve(n) eedt te/
doen(e) versteken zijn sal in scampno cor(am) o(mn)ibus dempto/
kersmake(re) maii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus