SAL7387, Act: R°477.3-V°477.1 (795 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°477.3-V°477.1  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2019-10-10 by kristiaan magnus
Tusschen mariss(en) van ned(er)hem vorste(r) te miske(m) eysschen(de)/
joh(ann)ese heyms xix(½) rinsguld(en) van vroentcosten tzijne(n)t/
verseten bij vier p(er)sonen van ned(er)lynthe(r) aldair uut/
laste vand(en) selve(n) joh(ann)ese geva(n)gen geseten hebben(de)/
en(de) opt vroentcost gegaen d(aer)aff voirmaels te weten(e)/
febr(uarii) xix lestleden zeke(r) appoi(n)teme(n)ten zijn gesciet/
van welken costen deselve joh(ann)es sustineerde ghelijck/
/ verswairt te wesen soude hij dit moten gelden want hij/
hielt dat mariss(e) niet en soude co(n)ne(n) bewijsen sulke(n)/
teeri(n)ghe soe langhe en(de) van soe vele p(er)sonen tzijne(n)/
huyse gebuert te zijne dat die tot dier so(m)men co(m)me(n)/
soude(n) t(er) eenre ende dat den selve(n) joh(ann)ese t(er) ande(r) zijden/
nae dat mariss(e) hier aff geappointeert was tot/
zijne(n) thoen en(de) bewijs dien en(de) zwaricheyt afslae(n)de/
Es bij ov(er)geven(e) en(de) consente van beyd(er) p(ar)tie(n) middeli(n)ge/
en(de) appointeme(n)t gesciet dat deselve joh(ann)es den selve(n)/
mariss(en) betale(n) zal bynne(n) xiiii nachten naistcomen(de)/
thien rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de) d(aer)mede ghe/
staen Act(um) in consilio opidi duffle burg(imagistr)[o] et aliis/
p(rese)n(ti)b[(us)] maii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus