SAL7387, Act: R°479.3-V°479.1 (799 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°479.3-V°479.1  
Act
Date: 1494-05-31

Transcription

2020-10-31 by kristiaan magnus
It(em) t(er) q(ues)stie(n) comen(de) de voirs(creven) jan van lye(re) voe(r) den raide/
vand(er) stadt tegen he(n)rico vasont den jongen als procur(eur) m(ijns)/
he(re)n smeyers van loeven(e) omd(er) hacht(en) wille gedae(n) opden/
selve(n) ja(n)ne van lye(re) d(aer)aff de selve jan meynde ontslaugen/
te werden(e) vand(er) hacht(en) voirs(creven) op loffelijcke cautie en(de)/
borchtocht gem(er)ct dat de gheeyste scult voirs(creven) noch/
stont rou en(de) ongecleert en(de) niet en was noch va(n) vo(n)niss(en)/
scep(ene) br(ieve) t(er)minat(ien) oft ande(re)n wettelijheyd(en) oft judiciael Den/
voirs(creven) henr(icke) als procur(eur) voirs(creven) de co(n)trarie sustine(re)nde e(m)mer/
tot aene d(er)re tijt toe dat hij he(m) d(aer)aff met m(ijn) hee(re) den/
meye(r) besproken soude hebben en(de) beraden D(aer) teghen/
jan van lye(re) t(er) contrarie(n) sustine(re)nde te voirde(r) wa(n)t/
hij als procur(eur) hem aenspreken(de) ende alle reden(en) ind(en)/
rechte dair toe dienen(de) allige(re)nde gheen beraet/
/ genomen en hadde Es geappointeert dat deselve jan op re/
delijcke cautie en(de) borchtocht van trecht voirts te v(er)wachten(e)/
en(de) tgewijsde te voldoen(e) soude werd(en) ontslagen in (con)silio/
opidi cor(am) duffle burg(imagistr)[o] et plu(r)ibus aliis de consilio/
maii ultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus