SAL7387, Act: R°481.4-V°481.1 (805 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°481.4-V°481.1  
Act
Date: 1494-06-02

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) coel vand(er) varent sone jorijs als man en(de) momboir heyl/
wige(n)s toele(n) zijns wijffs in p(rese)ntia heeft uutgeg(even) ende/
bekint uutgeg(even) te hebben(e) janne vand(er) varent zijnen/
brued(er) alle alsulken goed(en) land(en) beempd(en) eeusselen en(de)/
alle ande(r) goed(en) also deselve coel liggen(de) heeft te mont/
broeck inde prochie van wynghe en(de) d(aer) omtrint Te/
houde(n) te hebben(e) en(de) te gebruyken van halff m(er)te lestled(en)/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n deen nae dande(r) sond(er) middel/
vervolgen(de) om alsulke(n) chijsen en(de) co(m)me(re)n als deselve goed(en)/
jairl(ijx) sculd(ich) mogen zijn de welke deselve jan van jae(re)/
te jae(re) alsoe in tijts sculd(ich) zal zijn te bet(alen) dat de goede/
dair voe(r) niet bescadicht noch dat deselve d(aer)voe(r) niet/
uutgedaight en werdden mits dat deselve lande alsnu/
/ verlegen zijn ende driesch liggen It(em) es vorw(er)de dat de/
selve jan de voirs(creven) lande sculdich zal zijn te wynne(n)/
en(de) te werve(n) gelijc r(e)genoten boven en(de) bened(en) ende/
die tot zijne(n) afsceiden(en) te laten gelijcme(n) die tot half/
m(er)te sculd(ich) es te late(n) It(em) heeft de selve coel de(n) selve(n)/
janne zijnen brued(er) ov(er)geg(even) en(de) mits des(er) bekint ov(er)/
geg(even) te hebben alsulk(er) pacht land(en) als hij vand(en)/
heylige(n)geest van rode voirts genomen heeft om/
alsulk(er) prijs als hijt genomen hadde Ende alle/
dese vorw(er)de (et)c(etera) vynck zande junii secu(n)da
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus