SAL7387, Act: R°482.4-V°482.1 (807 of 880)
Search Act
previous | next
Act R°482.4-V°482.1  
Act
Date: 1494-06-03

Transcription

2020-01-07 by kristiaan magnus
Nae dien jan van opstalle poirte(r) van loeven(e) met br(ieven) va(n)/
des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) oft zijnen stadthoude(r)/
/ en(de) de scepen(en) van assche heeft doen versueken costeloos/
ontslag(en) en(de) ontrasteert te hebben zeke(r) in(de) haeflijke/
goed(en) de welke ald(aer) ten versueke van henr(icke) de cock/
en(de) janne de cuype(re) gerasteert wae(re)n en(de) de meye(r)/
van assche(n) dmane(n) en(de) den scepen(en) dwijsen ald(aer) doen/
verbieden en(de) p(ar)tien dach van rechte oft zij he(m) yet/
als van p(er)sonele(n) actie(n) hadd(en) wille(n) eysschen oft bethid(en)/
doen betheeken(en) tot zeke(re)n d(er) voirleden tot welk(er) daighe/
namelijck op heden als ten geco(n)tumeerd(en) daighe van/
rechte d(aer)op dienen(de) de selve poirte(r) selve niet gecom/
p(ar)eert en es en(de) de voirs(creven) henr(ick) de cock he(m) tege(n) de(n) selve(n)/
poirte(r) te rechte gep(rese)nteert heeft en(de) tre(n)voye versocht/
Te voirde(r) want hij dede lesen tcop(ie) uuyt scep(en) registre va(n)/
assche(n) gesubsigneert bij hue(re)n clerc wyntre(n) dat van des(er)/
sak(en) inde selve banck aensprake verantw(er)d(en) lit(is) co(n)testatie(n)/
gebuert en(de) vo(n)niss(en) gewijst wae(re)n tot zijnen proffijte Soe/
hebben de scepen(en) van loeven(e) ind(er) sak(en) gemaent gewijst/
met vo(n)nisse gelieft de(n) voirs(creven) henrick zij(n) p(rese)ntac(ien) te doe(n)/
theeken dat hij dat doen mach en(de) heeft hij voirdere/
gebreck dat hij volge aend(en) borg(er)meest(er) in scampno/
junii iii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus