SAL7387, Act: R°49.2 (89 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°49.2  
Act
Date: 1493-08-07

Transcription

2020-06-08 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) henr(ic) en(de) m(ar)griete sijn huysvrouwe/
mits d(er) voirs(creven) opdracht en(de) guedingen der voirs(creven) twee/
rinsg(ulden) erff(elijc) hebben gekint ende geleden bijd(en) voirs(creven)/
andriese he(n) geheelijc en(de) al voldaen en(de) vernuecht te/
wesen van alsulken toeseggen(en) gelueften en(de) huwelijk(er)/
vorwerd(en) als de voirs(creven) andries den selve(n) henr(icke) zijne(n)/
behouwede(n) zone ten daige vand(en) huwelijck(er) vorw(er)den/
tusschen he(n) en(de) der voirs(creven) m(ar)grieten zijnd(er) huysvr(ouwe)/
docht(er) desselfs andries gebuert en(de) van alle(n) voirde(r) recht/
actie oft int(er)est als zij den selven andriese uuyt saken van/
dien e(n)nichssins soude moegen eysschen(de) zijn Scelden(de) de/
voirs(creven) gehuyssche(n) den voirs(creven) andriese en(de) alle ande(r)/
des quitan(cie) behoeven(de) volcomelijc quite promitt(entes) null(atenus)/
alloqui sed war(andizare) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus