SAL7387, Akte: R°49.3 (89 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°49.3  
Act
Datum: 1493-08-08

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Item jan van kermpt woenen(de) te buedingen heeft/
gekint en(de) gelijdt wettelijc vercocht te hebben(e) [te g(ebruyckene)?] m(er)ten(e)/
h(er)mans cuype(r) een root sci(m)mel p(er)t dwelc hij met/
m(er)tens consente alnoch in handen heeft en(de) gebruycken(de)/
es ende noch sijn hellicht van alsulken erwijten als/
deselve jan bi(n)nen desen jae(r) gewonne(n) heeft op/
drie zillen lants toebehoeren(de) den voirs(creven) m(er)ten(e) geleg(en)/
te buedinge(n) op duv(er)svelt ende dit in afcorttingen/
van alsulck(er) xiiii rinsg(ulden) eens als hij den voirs(creven) m(er)ten(e)/
sculdich es alse van seke(re)n acht(er)stellege(n) rinten ende/
anderssins den selve(n) m(er)ten(e) ombetaelt uuytstaen(de) welc/
p(er)t de voirs(creven) m(er)ten hem bekint heeft geleent te hebben/
tot zijne(n) wederroepen(en) cor(am) vynck zande aug(usti) viii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus