SAL7387, Act: R°497.3-V°497.1 (830 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°497.3-V°497.1  
Act
Date: 1494-06-10

Transcription

2019-11-14 by kristiaan magnus
Want peet(er) van dormale als procure(ur) jouffrouwe m(ar)gr(ieten)/
wittemans weduwe joes wijlen absoloens nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve laureys/
wijlen vanden ynde geheete(n) rape goirdts wijle(n) wout(er)s geh(eeten)/
mechelman willems wijlen van bolloe ende henr(ix) wijlen/
geheete(n) van vileer zoe wair die gelegen zijn hem met/
br(ieven) van des(er) ge stadt gescr(even) aen den meye(r) werchte(r) oft/
zijnen stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ijck) heeft/
doen leve(re)n en(de) de weduwen kinde(re)n oft erfgename(n)/
der voirs(creven) p(er)sone(n) dach van rechte alhier te comp(ar)e(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen bescheid(en)/
/ oft zij hen dair tegen hadd(en) willen oppone(re)n Aldair/
op heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen de selve pet(er) als procur(eur)/
voirs(creven) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre/
dat de scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers nae dat he(m)/
de selve behoirl(ijck) gebleke(n) heeft bij r(e)sc(ri)pte gielijs eveloege/
des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach bescheidi(n)g(e)/
geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n)/
geleidd(en) vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) en(de) leveri(n)ge(n) alzoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno junii x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus