SAL7387, Act: R°503.2 (844 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°503.2  
Act
Date: 1494-06-14

Transcription

2019-11-06 by kristiaan magnus
Want her jan joneveal p(ri)este(r) als geleit nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) tot allen den goeden beyde have ende erve godfroits/
wijle(n) ha(n)noul soe wair die gelegen zijn hem met oepen/
plackaet gescr(even) aen alle officie(re)n alle de selve goede behoirl(ijck)/
heeft doen leve(re)n ende janne colin de weerdy(n)ne des voirs(creven)/
wijlen goirts claes de try van duwecheal ende ande(re) dach/
van rechte alhier te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) doen bescheiden oft zij hen tegen de selve leveri(n)ge/
ende dachbescheidinge hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
procure(ur) van hue(re)ntweg(en) de voirs(creven) geleidde altijt comp(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(e) ter maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc geblek(en)/
heeft bij r(e)sc(ri)pte jans van mortchain meye(r) tot duwecheal/
en(de) rapourte giel(ijs) eveloege des(er) stadt bode bijd(en) meye(r)/
van dyon de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach bescheidinge geschiet te/
zijne gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse Wair de wederp(ar)tie/
des voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert voir den opstaen(en) smeyers/
ende der scepen(en) datme(n) de(n) selve(n) geleidde(n) houden soude inde/
macht van zijne(n) beleide scepen(en) [br(ieven)] en(de) leveri(n)ge(n) alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) come(n) es in scampno junii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus