SAL7387, Act: R°507.2-V°507.1 (853 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°507.2-V°507.1  
Act
Date: 1494-06-16

Transcription

2019-11-06 by kristiaan magnus
Soe sijn bleven ende gevalle(n) den voirs(creven) joh(ann)ese van hoeye in/
zijn deylinge de erfrinten nae bescreven te weten(e) ierst ond(er)/
halven gouden rijder erfelijck vallen(de) alle jaire opten [vacat]/
dach van [vacat] aen ende op de stadt van loeven(e) uuyt alsulk(er)/
drie [goud(en)] rijders als van hue(re)n ouders he(m) toecome(n) en(de) v(er)storve(n) es opde/
selve stadt dair af dander hellicht der voirs(creven) ad(ri)ane in huer/
deylinge gevallen es vallen It(em) vijf stuv(er)s ende een/
pl(a)c erfelijck vallen(de) te kersmisse uuytsaken alsulcken/
pet(er) erfelijck staende aen ende op de stove gelegen inde/
steenstrate aende brugge aldair dair af tsurplus vand(en)/
selven pet(er) erfelijck gevallen es der voirs(creven) katlijne(n) en(de) ad(ri)ane(n)/
van hoeye zijnen suste(re)n hancquoq(ue) et sat(is) prout/
cor(am) absoloens zande junii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus