SAL7387, Act: R°507.4-V°507.1 (856 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°507.4-V°507.1  
Act
Date: 1494-06-16

Transcription

2019-11-17 by kristiaan magnus
Item es bevorweert tusschen de voirs(creven) p(ar)tien deylen(de) ende hebben/
malcande(re)n gelooft ende toegeseet te dragen de co(m)me(re)n naebescr(even)/
/ die wijlen jan van hoeye huer vader sculdich was aen div(er)se p(er)sone(n)/
te weten(e) elck van hen den co(m)mer alsoe hem h(ier)nae van stuck/
te stuck gespecificeert ende verclaert wordt Te weten(e) ierst/
de voirs(creven) joh(ann)es van hoeye xxxii(½) stuv(er)s lijfpen(sien) staen(de) ten/
live van he(re)n pauwelse de cuype(re) p(ri)este(r) van bruessele Item/
de voirs(creven) marie van hoeye xxvi stuv(er)s lijfpen(sien) aen meest(er) heyns/
meysen(en) zesse stuv(er)s lijfpen(sien) aen machiele inde p(ate)r n(oste)r en(de) eene(n)/
halven stuv(er) aen den voirs(creven) he(re)n pauwelse de cuype(re) Item de/
voirs(creven) willem metten gelde en(de) katlijne(n) van hoeye zijn huysvr(ouw)/
xxvi stuv(er)s lijfpen(sien) aen marien van hoeye weduwe jans wijle(n)/
metten gelde zesse stuv(er)s lijftochte(n) aen machiele inde p(ate)r n(oste)r/
voirs(creven) ende eenen halve(n) stuv(er) lijftochten aen den voirs(creven) he(re)n/
pauwelse de cuype(re) Item de voirs(creven) ad(ri)ane van hoeye xxvi/
stuv(er)s lijftochte(n) aen arnde vande(n) zande den jongen en(de) vi(½)/
stuv(er)s lijftochte(n) aen den voirs(creven) he(re)n pauwelse de cuype(re)/
Ende de selve p(ar)tien hebben elc deen der ande(re)n gelooft d(i)c(t)o joh(ann)e/
renu(n)cian(s) zijn toegevueghde deel van dese(n) co(m)me(re)n voirs(creven) altijt/
te betalen(e) soe in tijts dat den ande(re)n d(aer) bij gheen scade en gebue(re)/
ende oft yemandt van he(n) gebreckelijc ware van zijne(n) gedeelte/
der selver co(m)me(re)n te betale(n) alzoe dat d(aer)op schade gedaen wordde/
dat de gebreckelijcke van hen in die(n) die schade alleene drage(n)/
ende betalen sulle(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus