SAL7387, Akte: R°54.3-V°54.1 (95 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°54.3-V°54.1  
Act
Datum: 1493-08-13

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want henrick loots die als procur(eur) gielis vand(er)/
strate(n) man en(de) mo(m)bour van jouffr(ouwe) katlijne(n) van/
scoenhoven nae des(er) stadt rechts voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) come(n)/
en(de) geleydt es tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve henr(ix) en(de) amelrijcx pynnock gebruede(re)n soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n)/
aen allen officie(re)n alle deselve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den voirs(creven) amelrijcke pynnock dach/
van rechte alh(ier) te co(m)pare(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen bescheyden oft hij hem d(aer) tegen/
hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van/
sijnen wegen ende willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur)/
giel(is) vand(er) strate(n) voirs(creven) co(m)p(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft/
gebleken bij rescripte willems vander hofstadt meyers/
van arsschot de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge/
gesciet te zijne vo(n)nislijc gewijst hebben datmen/
den voirs(creven) geleyd(en) ind(en) name als voe(r) houde(n) soude vand(en)/
/ voirs(creven) goeden inde macht vanden voirs(creven) beleyde/
scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno aug(usti) xiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus