SAL7387, Act: R°58.3 (106 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°58.3  
Act
Date: 1493-08-16
LanguageLatinum

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
latinum
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Blijckt bij quitt(antien)/
luyde(nde) aldus/
Ontfangen bij mij/
onderges(creven) als meyer/
van capelle van/
onse lettre(n) onder/
den thoren in s(in)[te]/
peeters alhier/
uuijt handen van jo(ffrouw)[e] librechts begijncken ind(en) grooten begijnhove/
de somme van achthien gul(den) eens in extinctie e(nde) affquijttinghe eender/
rente van xx s(cellingen) erffel(ijck) die de voors(creven) cappelle jaerl(ijx) trecken(de) was/
op sekeren huyse eertijdts toebehoort hebbe(nde) francois morgantin/
stae(nde) alhier bi(n)nen de stadt love(n) inde cleynstraete achter de/
minnebroeders conseterende oversulx inde cassatie der v(oirs)c(reven) rente
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus