SAL7387, Akte: R°71.2 (128 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°71.2  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want arndt hanckart als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve jans ende henricx boedevast gebruede(re)n zoe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van deser stadt gescr(even)/
aend(en) meye(r) van cumptich oft zijnen stadthoude(r) te/
bynckem alle deselve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) gebruede(re)n dach van rechte/
te co(m)p(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) doen besceyden oft zij hen d(aer)tegen hadden/
willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden altijt co(m)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte cornel(is)/
reyns bode van des(er) stadt de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dachbesceydinge gesciet te zijne gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende/
der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveringen soe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno augusti/
xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus