SAL7387, Akte: R°73.2 (133 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°73.2  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want liebrecht jacops als man ende momboir [van] jouffr(ouwe)/
joha(n)nen lobbe zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen)/
br(ieven) van loeven(en) tot alle den goeden beyde have en(de)/
erve yngelbeerts herdincx ende jans lombardeal/
zoe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van graven oft zijnen/
stadthoude(r) alle deselve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) yngelb(er)de herdincx en(de) ja(n)ne/
lombardeal dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen/
bescheyden oft zij hen d(aer)tegen hadden willen oppo/
ne(re)n Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daighe/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleydden altijt comp(ar)e(re)nde en(de)/
trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rappoirte jans vand(en) bossche des(er) stadt gesworen(en)/
bode behoirlijc gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dachbescheyden gesciet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en) houden soude inde/
macht va(n) zijne(n) beleyde scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus