SAL7387, Akte: R°84.3 (146 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°84.3  
Act
Datum: 1493-09-02

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Item baudewijn stassen geheeten le p(ar)me(n)tier/
die voir meye(r) ende scepen(en) van monts(ain)t/
andr(e) geloeft hadde met janne lorain alh(ier)/
op heden voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) den/
selven janne lorain guedinge en(de) vestich(eit) te comen/
doen vand(en) naird(er)scape die de selve jan beg(er)t/
hadde te doene van zeke(re)n goeden geleghen/
te bo(m)male monts(ain)t andr(e) ende d(aer)omtr(ent) v(er)cregen/
te lod(ewijcke) van chamont ende zijnd(er) docht(er) ende/
d(aer)aff de selve jan den selve(n) baud(ewijn) insgelijcx/
op heden geloeft hadde te restitue(re)n alsulk(er)/
pe(n)ni(n)g(en) als deselve baud(ewijn) d(aer) voe(r) geg(even) en(de) bet(aelt)/
hadde heeft hem de selve baud(ewijn) op heden/
alh(ier) gereet gep(rese)nteert om den selven ja(n)ne/
guedi(n)ge en(de) vestich(eit) te doene op dat hem de/
zijn vorlede pe(n)ni(n)g(en) ger(e)stitueert mochte(n) wesen/
ald(aer) deselve jan voe(r) de noene noch nae d(er) noene(n) niet come(n)/
noch gecomp(ar)eert en es cor(am) beert zande septe(m)br(is) s(e)c(un)da
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus