SAL7387, Akte: V°105.1 (179 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°105.1  
Act
Datum: 1493-09-12

Transcriptie

2019-01-01 door kristiaan magnus
Allen den genen dat joh(ann)es beke woenen(de) nu/
t(er) tijt te thielt in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) ja(n)ne van voshe(m)/
zijne(n) brued(er) joese(n) cloest(er)ma(n)s [te ...?] he(re)n symons prieste(r) arnd(e) van velmen te zichen(en)/
will(em)me(n) cloest(er)mans willem(me) van leefd(ale) he(n)r(icke) straetma(n)s/
giel(ise) le(m)me(n)s den jongen robbeerde loenijs ja(n)ne alarts te hale(n) laur(eise)/
anrts pete(re)n vrancx ja(n)ne valcke henr(icke) van ravescote en(de) jacoppen/
wittema(n)s aut Alle sijn saken te verwae(re)n (et)c(etera)/
in mel(iori) for(ma) promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) absoloens zande septembr(is) xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus