SAL7387, Act: V°109.2-R°110.1 (190 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°109.2-R°110.1  
Act
Date: 1493-09-16

Transcription

2020-06-16 by kristiaan magnus
Item jan foelen ende katherine vredericx sijn/
huysvr(ouw) docht(er) wijlen jans in p(rese)ntia hebben/
gekindt ende gelijdt dat arndt van kelfs als/
man ende mo(m)boir lijsbetthe(n) vredericx zijnd(er) huysvr(ouwe)/
oic docht(er) des voirs(creven) wijlen jans en(de) zust(er) der/
voirs(creven) katlijnen hen volcomelijc gelost ende aff/
gequeten heeft eenen hollansgulden(en) erffelijc/
te xvi stuv(er)s en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) uut/
en(de) van vie(re)ntwintich hollansgulden(en) erffelijck die/
zij uuyt crachte vanden testame(n)te en(de) ut(er)sten wille/
des voirs(creven) wijlen jans vredericx gemaict ende/
geteekent bijd(en) eerbe(re)n hee(r) he(re)n jane geheeten/
van haeght prieste(r) uuyten busdo(m)me van luydick/
int jair ons he(re)n duysent vierhondert eene(n)tach/
tentich ind(er) derthienst(er) indictien opten negensten/
dach septembr(is) heffende ende besittende zijn/
op alle der voirs(creven) lijsbetthen vredericx goed(en) ende/
rinten huer inden selven testame(n)te bijd(en) selve(n) ja(n)ne/
hue(re)n vad(er) gemaict ende gelaten te drie t(er)mijne(n)/
tsjairs te betalen te weten(e) alle vier maenden/
acht hollansgulden(en) ind(er) maten tselve testame(n)t/
dat naird(er) uutwijst ende begrijpt Scelden(de) vand(en)/
selve(n) hollansgulden(en) erffelijck ende allen den acht(er)stelle(n)/
van dien d(aer)aff v(er)schenen totten daige van heden/
volcomelijc quite den voirs(creven) arnde van kelfs/
sijnd(er) huysvr(ouwe) ende hue(r) erfg(enamen) en(de) goeden voirs(creven)/
en(de) alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de) volcomelijc/
quite ac ad opus eoru(n)d(em) co(n)iugu(m) et eoru(m) succ(essoribus)/
cu(m) debita renu(n)tiatione modo debito inde
//
effestucan(do) Promitten(tes) null(atenus) alloqui sed war(andizare)/
erga quoscumq(ue) prout cor(am) beert zande septembr(is)/
xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-11 by kristiaan magnus