SAL7387, Akte: V°130.1 (223 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°130.1  
Act
Datum: 1493-10-03

Transcriptie

2019-01-11 door kristiaan magnus
It(em) he(n)rick ackermans briede(r) sone wijlen pet(er)s wonen(de) te loven(en)/
heeft bekint gecocht te hebben tegen pete(re)n van dormale en(de) giel(ise)/
de mu(n)te(re) de(n) jongen tscaerhout vand(en) bosch geheete(n) de wrie(n)s/
berghe gelegen inde prochie van cortbeke ov(er)loe houden(de) drie/
boende(re)n oft d(aer)omtrint elck boende(r) d(aer)af om en(de) voe(r) vijf r(ins)/
gul(den) te xx stuv(er)s tstuck mu(n)te nu cours hebben(de) te betalen(e) dee(n)/
hellicht d(aer)af den voirs(creven) pete(re)n tot behoef d(er) weduwe(n) joos wijle(n)/
absoloens en(de) dand(er) hellicht den voirs(creven) giel(ise) tot behoef clase/
de kersmake(re) te twee t(er)mijne(n) te weten(e) de hellicht vand(en)/
selve(n) pri(n)cipalen d(enieren) half en(de) half als voe(r) ts(in)[t] jansmisse naist(comende)/
en(de) dande(r) hellicht half en(de) half als voe(r) te bamisse d(aer) naist/
volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende oft men bevonde dat tvoirs(creven) bosch/
meerde(r) oft mynde(r) wae(r) dan de voirs(creven) drie boende(re)n dat/
in dien gevalle de selve he(n)rick sculdich sal sijn te betalen/
nae advenant vand(er) grooten van dien cor(am) cav(er)chon zande/
octobr(is) t(er)cia
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-12 door kristiaan magnus