SAL7387, Akte: V°130.3-R°131.1 (225 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°130.3-R°131.1  
Act
Datum: 1493-10-03

Transcriptie

2019-01-11 door kristiaan magnus
Want henry de hey(m)moniez als procur(eur) he(re)n jans/
marotton priest(er)s geleyt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde have/
ende erve giel(ise) gehee wijlen de chenoit giel(ise) henr(icke)/
en(de) jans de chenoit gebruede(re)n sijne(n) sone(n) soe wair/
die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aend(en) meye(r) van opp(er)baix oft zijnen stadthoude(r)/
alle deselve goede behoirlijc heeft doen leveren ende/
/ den voirs(creven) giel(ise) ende sijn kinde(re) dach van rechte/
alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
doen besceyden oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppo/
ne(re)n Ald(aer) zij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
geco(m)p(ar)eert en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen/
ende willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
he(re)n jans marotton comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versucken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken/
heeft bij rappoirte jans dridoens des(er) stadt bode/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge behoirlijc/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selven geleydd(en) vand(en) voirs(creven) goed(en) houd(en)/
soude inde macht van zijnen beleyde scepen(en) br(ieven)/
ende leveri(n)ge(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno octobr(is) t(er)cia
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-12 door kristiaan magnus