SAL7387, Act: V°143.3 (246 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°143.3  
Act
Date: 1493-10-12

Transcription

2019-01-14 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) recognitie es bekint te dier meyni(n)g(en)/
dat deselve jan desone nae de doot van/
zijnen vad(er) op dat deselve h(er)jan and(er)[s] in zijne(n)/
leven(en) h(ier) af niet en disponeert en(de) ordineert ver/
and(er)[t] af oft toe en doet soe hij dat sal mogen doen/
alle de goede have en(de) erve nae den selve(n) sijnen/
vad(er) bliven(de) en(de) van he(m) verstorven(en) met [den] beleyde dat/
hij h(ier)uuyt in formen van testame(n)te sal mogen doen/
doen sal aenverden hantplichten houden ende/
gebruycken tot aen d(er) tijt toe dat he(m) die uuyten/
handen gelost wordden bijd(en) naisten wettighe(n) erfg(enamen)/
desselfs h(er)jans mett(er) so(m)me(n) van iiii[c] noblen voirs(creven)/
boven de vruchten en(de) profijte(n) die ten tijde vand(er)/
selv(er) lossing(en) vand(en) selven goeden ghehaven gebuert/
en(de) verschenen wae(re)n welke lossinghe oft die niet/
en gebuerde ten lancsten bynnen jairs nae daflivicheyt/
vand(en) [voirs(creven)] hee(re)n janne dat dan de selve goede den selven/
zijnen zone oft zijnen wettighe(n) kinde(re)n zijns gebreken(de)/
bliven souden tot zijnen oft hue(re)n wille te beke(re)n sond(er)/
yemants wed(er)seggen cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus