SAL7387, Act: V°147.1 (250 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°147.1  
Act
Date: 1493-10-16

Transcription

2020-06-28 by kristiaan magnus
It(em) den voirs(creven) g(er)de en(de) lijsbetten zijne(n) wive zijn bij loote d(aer)o(m)me bij hen openbairlic/
getogen gebleven in deylinge(n) derfgoede chijse en(de) rinte(n) h(ier) nae bescr(even) Ierst een banc/
mett(er) stallaigien int vleeshuys te loven(en) inden middelsten rey ten p(er)deken weert staen(de)/
voe(r) op een banc nae tgat aldair tusscen de bancken jans van thiene(n) en(de) claes bone op/
tricht d(aer) voe(r) uutgaen(de) van seven stuv(er)s ix mite(n) Item noch een banc mett(er) stallaigien/
int selve vleeshuys te loven(en) inden yerste(n) rey ten drake w(er)t tusscen de stallaige denijs/
laukens t(er) eend(er) en(de) [vacat] t(er) ande(r) zijden op de weerde van veerthien/
stuv(er)s erflic d(aer) uut gaen(de) It(em) elf rijd(er)s erflic op zeke(r) goede wout(er)s van langrode geleg(en)/
in div(er)sen stucken en(de) plaetsen binne(n) en(de) buyte(n) loven(en) nae beg(ri)p der brieve(n) d(aer)af zijnde It(em)/
drie pet(er)s erflic op een huys en(de) hof metten wijng(ar)de en(de) den toebehorte(n) inde calchoven strate/
toebehoren(de) henr(icke) meynart geleg(en) tussce(n) de goede goessens oege t(er) eend(er) en(de) henrix reymarts/
t(er) ande(re) It(em) ii rinsche gul(den) erflic opde p(er)sse inde calchovenstrate metten toebehorte(n) geleg(en)/
tussce(n) de goede [vacat]/
It(em) eene(n) halve(n) leeu erflic op zeke(r) goide jans vlas geleg(en) inde dorpstrate tussce(n) de goide/
[vacat] It(em) iiii l(i)b(ra) pay(ments) erflic op een huys/
wijlen henr(ix) vliege geheete(n) den stroebanc geleg(en) inde parijsstrate tussce(n) de goide/
[vacat] opten voirs(creven) co(m)mer d(aer) voe(r) uutgaen(de) ende/
voort op alsulken drie cro(nen) erflic als gorijs van dyeven en(de) drie rinsche gul(den) erflic alse/
henr(ic) yng(er)rams op borghen aender vors(creven) gesust(ere)n ouders en(de) hue(r) borge(n) heffen(de) zijn/
d(aer)af de vors(creven) gheert en(de) lijsbeth willemairs sijn wijf en(de) hue(r) vors(creven) gedeelte den vors(creven)/
janne van halmale en(de) dorotheen willemars zijne(n) wive en(de) hue(r) gedeelte vors(creven) en(de) oic de borge(n)/
d(aer) voe(r) staen(de) los houde(n) ontheffen en(de) ontlaste(n) sulle(n) mote(n) scadeloos Hanc quoq(ue) Et sat(isfacere)/
d(i)c(t)i joh(ann)es de halmale et ei(us) uxor p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus