SAL7387, Act: V°196.4-R°197.1 (332 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°196.4-R°197.1  
Act
Date: 1493-11-23

Transcription

2019-02-01 by kristiaan magnus
Den dach van rechte op heden dienen(de) inde banc voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) tussche(n) hubrechte vand(er)/
noot als geleyt nae des(er) stadt recht tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) jonch(e)r ph(ilip)s van scoenhove(n) ridders/
t(er) eenre ende jonche(re)n henrick(e) van scoenhoven sone/
desselfs wijle(n) he(re)n ph(ilip)s t(er) ande(re) hebben de selve hubrecht/
/ t(er) eenre ende her henr(ic) van assche als p(ro)cur(eur) desselfs/
jonch(e)r henricx den selven dach uuytgestelt ende/
gecontinueert tot den tweesten dach van rechte/
die wesen sal te kersmesse naistcomen(de) om alsdan te/
dienen op dats p(ar)tien h(ier)enbynne(n) niet en ov(er)comen/
gelijc dien op heden gedient soude hebbe(n) cor(am) vynck/
zande nove(m)br(is) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus