SAL7387, Act: V°200.3-R°201.1 (336 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°200.3-R°201.1  
Act
Date: 1493-11-27
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
henricu(m) jans d(i)c(tu)m schoemake(re) ad o(m)nia et sing(ula) bo(na)/
i(n)mo(bili)[a] et he(re)d(itaria) joh(ann)is wout(er)s et joh(ann)is goessens/
ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) ext(ra) in p(atr)ia/
braban(tie) sit(a) in ma(n)sionib(us) domibus curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus)/
p(ra)t(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa redd(itibus) et/
suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)missio(n)ib(us) relevat(is)/
co(n)script(is) in l(itte)ris scab(inorum) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur)/
in hec verba Item jan wout(er)s sone wijlen pet(er)s/
ende jan goessens sone wijlen jans [sijn swag(er)] in p(rese)ntia/
hebben genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben/
van aelbrechte tants als rintm(eeste)r ind(en) name ende/
van wegen des grooten heylige(n)geest van loeven(en)/
ten bijsijne met wille weten(e) ende consente lod(ewijx)/
vand(er) borch substituyt jans van buetsele borg(er)m(eeste)rs
//
der stad van loeven(en) raes van graven (christ)iaen de/
nausnyde(re) ende peet(er)s van yssche als mo(m)bours vand(en)/
selven heyligengeeste vand(er) selv(er) stadt wege(n) d(aer)toe/
geordineert thoff desselfs heyligengeest gelegen te/
geluwe metten wynnen(de) landen beempd(en) boeg(ar)den vive(re)n/
en(de) allen den ande(re)n toebehoirten gelijc en(de) in ald(er)/
manie(re)n henr(ic) jans tselve tot hier toe gehoud(en) heeft/
Te houden te hebbe(n) te wynne(n) te w(er)ve(n) van nu voirt/
aene een t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enby(n)ne(n)/
te weten(e) de voirs(creven) wynnen(en) om en(de) voe(r) vive(n)veertich/
mudden rocx goet en(de) payabel cu(m) va(n)no et pe(n)na bene/
p(re)parate mensu(r)e lovan(iensis) s(anc)[te] and(re)[e] ap(osto)l(i)s te bet(alen) ende/
ind(en) heylige(n)geest te leve(re)n (et)c(etera) et(si)[c] ulterius prout h(abetu)r/
in accensa m(ar)tii xvii li(br)[o] xci Et h(ab)uit q(ue)relas hiis/
int(er)f(uerunt) vynck zande nove(m)br(is) xxvii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus