SAL7387, Act: V°202.2 (341 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°202.2  
Act
Date: 1493-11-27

Transcription

2019-02-01 by kristiaan magnus
Item jacop vrancx ende [vacat] als/
bede sett(er)s des dorps van zoerbeempd(e) die mette(n) [als] ii[ten]/
brieve gescr(even) aend(en) meye(r) van halen oft zijne(n) stad/
houde(r) tot soerbeempde versocht sijn geweest be/
dwongen te werdden bijd(en) selve(n) meye(r) oft stadhoude(r)/
he(re)n woute(re)n van elde(re) ridde(r) oft zijne(n) procur(eur) costeloes/
te restitue(re)n ende wed(er) te leve(re)n alsulke pand(en) als/
de selve meye(r) oft stadhoude(r) tot d(er) selv(er) bedesette(re)n/
versueke den selve(n) he(re)n woute(r) oft zijne(n) wynne/
afgepant hadd(en) voe(r) seke(r) bede die zij he(re)n woute(re)n/
voirs(creven) van e(n)nigen zijnen goeden eysschen(de) wae(re)n/
D(aer)aff hij hoepte ongehoud(en) te wesen nae recht oft/
e(m)mer soe vele als hij he(n) eyschte niet sculdich te wese(n)/
met daige(n) van oppositien d(aer)toe betheeke(n)t die alst/
schene op heden diende hebben he(n) de selve/
bedesett(er)s op heden bijd(en) raide vand(er) stadt te rechte/
gep(rese)nteert Ald(aer) de voirs(creven) h(er)wout(er) noch p(ro)cur(eur) van/
zijne(n) wegen behoirlijc geroepen zijnde niet geco(m)/
p(ar)eert en es alsoe dat den selve(n) uuytgesproken w(er)t/
dat zij hen p(rese)ntatie mochte(n) doen registre(re)n op dat/
hen geliefde in cons(ili)[o] opidi nove(m)br(is) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus