SAL7387, Act: V°209.3-R°210.1 (354 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°209.3-R°210.1  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-10-08 by kristiaan magnus
Vander questien ende gescille(n) uuytstaen(de) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) tussche(n) giel(ise)/
van moelebeke t(er) eenre ende m(er)ten(e) h(er)mans cuype(r)/
ja(n)ne van kermpt en(de) willem(me) van kermpt t(er) ande(re)/
aengaen(de) alsulker so(m)men van pe(n)ni(n)gen als de voirs(creven)/
giel(is) van moelebeke den voirs(creven) m(er)ten(e) h(er)mans/
cuype(r) als den gene(n) die d(aer) voe(r) borge bleven/
es soe giel(is) allege(re)n wilt voir de voirs(creven) va(n) kermpt/
eysschen(de) es uuyt saken van zeke(re)n mo(n)theri(n)gen/
vroentcosten ende and(er)ssins hebben hen deselve/
p(ar)tien gesubmittert ende verbonden te weten(e) de/
voirs(creven) giel(is) in b(er)telmeeuse vand(en) velde ende/
willem(me) van leefd(ale) ende dand(er) p(ar)tien in henr(icke)/
van nyvele ende yngelbeerde egnoy den welke(n)
//
de voirs(creven) p(ar)tien vande(n) selve(n) gescillen t(er) stont/
volcomen informatie gheve(n) sullen om d(aer)entinde(n)/
hue(r) eendrechtige uutsprake d(aer)aff te doene bynne(n)/
acht daigen naistcomen(de) op sulke vuege en(de) (con)ditie/
oft de selve vier seggers niet en consten verlijcken/
dat zij in dien gevalle tot hen nemen zulle(n) arnold(e)/
kyp ende henr(icke) hanck(art) secretar(is) als ov(er)ma(n)nen/
ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re)n gebrake dat zij in/
die stadt ande(r) sullen moege(n) nemen Geloven(de) de/
selve p(ar)tie(n) vast gestentich ende van weerd(en) te/
houden ende tacht(er)volgen tgene des bijd(en) selven/
segg(er)s eendrechtichlijc in desen uutgesproken sal/
zijn Voirt hebben geloeft de voirs(creven) jan van/
kermpt ende willem(me) van kermpt den voirs(creven)/
m(er)ten(e) uuyt saken van des(er) costeloes en(de) scadeloes/
te houden(e) ende tontheffen(e) cor(am) beert abs(oloens) dece(m)br(is)/
t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus