SAL7387, Act: V°22.3 (39 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°22.3  
Act
Date: 1493-07-09

Transcription

2020-01-18 by kristiaan magnus
Allen den genen dat robb(er)t loenijs woenen(de) te loeven(e)/
heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)actie en(de) aucto(r)iteit/
gegeven he(re)n en(de) meeste(re)n ja(n)ne van steenwinckele deken/
der kercken van s(in)[t] jacops opde biest joh(ann)ese de vos/
will(em)me van leefdale jacoppe wittema(n)s jacoppe van/
ghele den jongen zijne(n) zwag(er) arnde van hortsbeke [henr(icke) van lancsrote]/
woute(re)n de lersouwen(en) g(er)de van goetssenhoven ryne(re)n/
theers henr(icke) va(n) steyvoirde(n) en(de) ja(n)ne herlants aut Alle sijn/
sak(en) te v(er)wae(re)n in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) cav(er)chon vynck julii ix
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-20 by kristiaan magnus